Płyn do dezynfekcji rąk 150ml

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: DE140
  • Dostępność: > 500pcs
  • Cena netto: 12,96 zł 14,00 zł

Płyn do dezynfekcji rąk 150ml

 

Skład: Etanol 70-80%, gliceryna

Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania.

Do użytku osobistego.

Wykazuje działanie bakteriobójcze i wirusobójcze.

 

 

 

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Wyjąć soczewki kontaktowe.

 

Eye Irrit. 2 H319 Działa drażniąco na oczy.

Flam. Liq. 2 H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

 

H319 Działa drażniąco na oczy.

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.